Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2022-2027.

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη σύνδεση έρευνας και καινοτομίας και έχει ως βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας, την ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και την προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Το πρόγραμμα διευκολύνει τη συνεργασία και ενισχύει τον αντίκτυπο της έρευνας και της καινοτομίας στην οικονομία και την κοινωνία. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, τονώνει την οικονομική ανάπτυξη και προωθεί τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. 

Οι προτεραιότητες που τίθενται στο στρατηγικό σχέδιο του Ορίζοντα Ευρώπη υλοποιούνται μέσω του προγράμματος εργασίας, το οποίο καθορίζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας μέσω θεματικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και θεμάτων.

Στον ειδικό δικτυακό τόπο της ΕΕ μπορείτε να δείτε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που είναι ανοικτές. Χρήσιμες είναι επίσης οι ενημερωτικές διαδικτυακές εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Πληροφορίες στα ελληνικά παρέχονται εδώ


Το ΕΚΤ Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη

Επίσημη ενημέρωση και υποστήριξη της συμμετοχής ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στο πρόγραμμα παρέχουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) τα οποία ορίζονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και συγκεκριμένα: 

Επίσης, το ΕΚΤ συμμετέχει στα ακόλουθα διευρωπαϊκά δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής:

  • Ideal-ist, το διεθνές δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τον τομέα των Ψηφιακών Τεχνολογιών
  • NCP4Industry, το διεθνές δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τον τομέα της Βιομηχανίας
  • MSCA-NET, το διεθνές δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie
  • ΗΝΝ3.0, το διεθνές δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για την θεματική ομάδα της Υγείας

Οι υπηρεσίες μας

Το ΕΚΤ έχοντας μακρόχρονη εμπειρία, από το 1998, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο για έρευνα & καινοτομία, υποστηρίζει, με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών, οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: 

  • στον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης,  
  • στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, 
  • στην υλοποίηση των έργων
  • στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Εκδόσεις - Μελέτες για την ελληνική συμμετοχή 

Επιπλέον, το ΕΚΤ, ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, αναδεικνύοντας τις επιδόσεις των ελληνικών ερευνητικών ομάδων. 

ICTFETMSCA

Δείτε εδώ τις σχετικές εκθέσεις και μελέτες του ΕΚΤ.


 

 


Επικοινωνία

Θέλετε υποστήριξη από τα Εθνικά Σημεία Επαφής; Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.