Το EIT Health είναι μία από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας.

Στηρίζεται σε ένα μοναδικό δίκτυο κορυφαίων εταιρειών, πανεπιστημίων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, ινστιτούτων και μονάδων υγείας για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα διευκολύνει την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ιδεών και προσεγγίσεων, την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων που βελτιώνουν τη ζωή και την υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Το ΕΙΤ Health υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Η καρδιά του EIT Health στην Ελλάδα χτυπά στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Το ελληνικό Hub του EIT Health απευθύνεται στην ερευνητική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα και παρέχει υπηρεσίες δικτύωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και υπηρεσίες πληροφόρησης και εκπαίδευσης.

Το 2022 ξεκίνησε το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα SymbIASIS που συνδέει startups με νοσοκομειακές κλινικές. Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του 2023 το ΕΚΤ υποστηρίζει τη συμμετοχή της  εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου στα προγράμματα του EIT Health.   

Μέχρι σήμερα, ο ελληνικός πόλος του EIT Health έχει υποστηρίξει περισσότερες από 75 νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς όπως το EIT Health Innostars awards και το RIS Innovation Call, ενώ 16 από αυτές έχουν λάβει χρηματοδότηση και βραβεία. Επίσης, περισσότεροι από 480 σπουδαστές στον τομέα της Υγείας επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν σε θερινά σχολεία και εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το HelloAIRIS και οι Ημέρες Καινοτομίας (i-Days).


EIT Health


Ιστορίες επιτυχίας

Καταλυτική η ελληνική συμμετοχή στο εμβληματικό RIS Innovation Call 2022

 

 


Ανοικτά προγράμματα

Δείτε όλα τα ανοικτά προγράμματα του EIT Health για Startup Innovation, Business and Education εδώ.  

Μάθετε για όλα τα προγράμματα καινοτομίας που έχει υποστηρίξει το EIT Health, οδηγώντας στην δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, εδώ

Δείτε τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα σε κάθε χώρα για Incubation, Validation καιι Scaling του συνεργατικού σχηματισμού του EIT Health, InnoStars εδώ.


Προγραμμα SymbIASIS

Το πρόγραμμα SymbIASIS είναι ο πρώτος επιταχυντής νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της υγείας, που διασυνδέει νεοφυείς επιχειρήσεις με νοσοκομεία και κλινικές για την διεξαγωγή πιλοτικών δοκιμών καινοτομίας σε πραγματικά περιβάλλοντα. Δείτε αναλυτικά εδώ.

 


Επικοινωνία

Θέλετε υποστήριξη για ένα πρόγραμμα του EIT Health; Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.