Η Πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» έχει στόχο τη δικτύωση των Ελλήνων ανεξαρτήτως τόπου διαμονής και επαγγελματικής απασχόλησης. 

Η Πρωτοβουλία υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από το 2017. 

Επιδίωξη είναι η αξιοποίηση της γνώσης και τεχνογνωσίας των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και η διασύνδεσή τους με το εξειδικευμένο δυναμικό της χώρας, και όχι κατ’ ανάγκη ο επαναπατρισμός τους. 

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας www.knowledgebridges.gr αποτελεί το κεντρικό εργαλείο και μηχανισμό δικτύωσης για την επίτευξη των στόχων της Πρωτοβουλίας, παρέχοντας μια σειρά στοχευμένων υπηρεσιών όπως:  

  • Υπηρεσίες και ενίσχυση δικτύωσης: δικτύωση των Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών εντός και εκτός της χώρας, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών και την επίτευξη συνεργασιών με αμοιβαίο όφελος.
  • Προβολή των Ελλήνων: προβολή των επαγγελματικών «διαδρομών» Ελλήνων με στόχο να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και βήμα νέων συνεργασιών μεταξύ των Ελλήνων όπου και αν βρίσκονται.
  • Χαρτογράφηση ανθρώπινου δυναμικού: κατανόηση της χωρικής, επαγγελματικής και επιστημονικής κινητικότητας, με στόχο στη συμβολή χάραξης δημόσιων πολιτικών.
  • Παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης και εκπαίδευσης: επικαιροποιημένη πληροφόρηση για νέα προγράμματα χρηματοδότησης και κινήτρων για επιχειρήσεις, υποτροφίες και ευκαιρίες κατάρτισης, καθώς και ενημέρωση για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες του εξωτερικού.

 
 

Επικοινωνία

Θέλετε να λάβετε υπηρεσίες από την Πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας; Επισκεφθείτε την ψηφιακή πλατφόρμα knowledgebridges.gr

Για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.