Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο.

Αποτελείται από 450 συνεργαζόμενους οργανισμούς, 3.000 εξειδικευμένα στελέχη και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε αντίστοιχους βιομηχανικούς τομείς. Κάθε μέρα, περισσότερες από 500 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση από τους συμβούλους του Δικτύου. Δείτε το infographic εδώ.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι ιδρυτικό μέλος και συντονιστής της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Hellas. Ο ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network αποτελείται από 16 οργανισμούς καταξιωμένους στον χώρο της καινοτομίας και της επιχειρηματικής υποστήριξης.    

Το ΕΚΤ αξιοποιεί την τεχνογνωσία και το διεθνές δίκτυο συνεργατών του Enterprise Europe Network παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προωθούν αποτελεσματικά τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναπτυξιακών οργανισμών, φορέων του συστήματος καινοτομίας.  
  

 


Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Enterprise Europe Network εκτείνονται στα παρακάτω πεδία: 

Βιώσιμη ανάπτυξη

Καθοδηγούμε τις επιχειρήσεις στη μετάβασή τους σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. 

Ενιαία αγορά της ΕΕ

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να εξοικειωθούν με τη νομοθεσία, τις πολιτικές της ΕΕ και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά. 

Ψηφιακή μετάβαση

Βοηθάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις ψηφιακές λύσεις στις επιχειρηματικές τους ανάγκες. 

Καινοτομία

Ενισχύουμε τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να καινοτομούν, να αναπτύσσονται και να δημιουργούν μοναδικά προϊόντα. 

Επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες

Συνδέουμε επιχειρήσεις με τους σωστούς επιχειρηματικούς εταίρους και προωθούμε τις νέες τεχνολογίες σε παγκόσμια κλίμακα. Για αναζήτηση διεθνών συνεργασιών μέσω του Enterprise Europe Network δείτε εδώ.

Ανθεκτικότητα

Ενισχύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναπτύσσοντας την επιχειρηματική ευελιξία και ανθεκτικότητα στις μελλοντικές προκλήσεις.

Διεθνοποίηση

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις να βγουν στις διεθνείς αγορές και να εκμεταλλευτούν νέες εμπορικές ευκαιρίες.  Για επιχειρηματικές συναντήσεις και αποστολές δείτε εδώ

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Σας βοηθάμε να εντοπίσετε πηγές χρηματοδότησης και να προσελκύσετε επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Εντοπίζουμε ευκαιρίες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σας και σας βοηθάμε να υποβάλλετε προτάσεις.
 


Ιστορίες επιτυχίας

 

 

Δείτε ιστορίες επιτυχίας του Enterprise Europe Network 

Οι ιστορίες επιτυχίας του Enterprise Europe Network Hellas

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Enterprise Europe Network Hellas   

 


Επικοινωνία

Θέλετε υποστήριξη από το Enterprise Europe Network; Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.