Το ευρωπαϊκό έργο COHES.io (Connected Health Ecosystems via Open Innovation) για την ανοικτή καινοτομία στον τομέα της υγείας, πραγματοποίησε την εναρκτήρια εκδήλωσή του στις 24 & 25 Ιανουάριου 2024 στη Βουδαπέστη. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι εταίρος στο έργο, με κεντρικό ρόλο στην επικοινωνία, την αξιοποίηση και τη διάχυση των αποτελέσμάτων του.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανοικτής καινοτομίας σε 3 οικοσυστήματα υγειονομικής περίθαλψης της Ευρώπης. Σκοπεύει να δημιουργήσει ένα ανοικτό περιβάλλον καινοτομίας για την ψηφιακή υγεία, διασυνδέοντας τα περιφερειακά οικοσυστήματα της Πορτογαλίας (περιοχή Norte), της Πολωνίας (περιοχή Malopolskie) και της Ελλάδας (περιοχή Αττικής), με την υποστήριξη της μεθοδολογίας DRIVE που έχει αναπτύξει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Delft, και τον συντονισμό του EIT Health Innostars.

Το EKT από την Ελλάδα, το Universidade do Porto από την Πορτογαλία και το Klaster LifeScience Kraków από την Πολωνία, κόμβοι καινοτομίας του EIT Health και πλέον εταίροι του έργου COHES.io, συνεργάζονται στενά σε αυτή τη συμμαχία, συγκεντρώνοντας τεχνογνωσία και πόρους για να εντοπίσουν και αξιοποιήσουν από κοινού βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων στην υγειονομική περίθαλψη.

Στο πλαίσιο του έργου, το ΕΚΤ έχει αναλάβει τη διάχυση, την επικοινωνία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και τις συνεντεύξεις με βασικούς παράγοντες του οικοσυστήματος. Συγκεκριμένα, θα διοργανώσει 4 εργαστήρια δια ζώσης, όπου φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας στον τομέα της υγείας θα ανταλλάξουν τεχνογνωσία χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία DRIVE την οποία θα παρέχει το Delft University of Technology, ενώ στη συνέχεια μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων θα αναλύσει αυτά τα αποτελέσματα και θα διαμορφώσει σχέδιο δράσης.

Κάθε εταίρος θα φέρει στο έργο βασικούς εκπροσωπους της καινοτομίας από την περιφέρεια του. Το ΕΚΤ φέρνει ως associated partner το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής. Οι εκπρόσωποι των 3 περιφερειών θα έχουν την ευκαιρία να εξειδικεύσουν την στρατηγική RIS3 τους, εάν το επιλέξουν και μέσα από τις οδηγίες που θα εξαχθούν μέσω της επιστημονικής προσέγγισης του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο COHES.io, καθώς και για τα προγράμματα του EIT Health, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, [email protected].