Είσοδος

EIT Health

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης. Το ΕΙΤ είναι αναπόσπαστο μέρος του Ορίζοντα 2020, του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Το EIT Health αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Είναι ένα μοναδικό ευρωπαϊκό δίκτυο κορυφαίων εταιρειών, πανεπιστημίων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, ινστιτούτων και μονάδων υγείας.

Yποστηρίζει επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και νέους εξερευνητές της ψηφιακής υγείας να εξελίξουν τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα που βελτιώνουν τη ζωή και την υγεία των πολιτών της Ευρώπης.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι o πόλος του EIT Health στην Ελλάδα. Τη διετία 2019-2020 το ΕΚΤ υποστήριξε περισσότερες από 50 νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς όπως το EIT Health Innostars awards και το RIS Innovation Call. Περισσότεροι από 170 σπουδαστές στον τομέα της Υγείας επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν σε θερινά σχολεία και εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το HelloAIRIS και οι Ημέρες Καινοτομίας (i-Days).


Ιστορίες επιτυχίας

Έντεκα καινοτόμες λύσεις στον τομέα της υγείας διακρίθηκαν από το EIT Health RIS για το 2021

Ελληνική εταιρεία διακρίθηκε σε πρόγραμμα του EIT Health για την ενίσχυση της καινοτομίας

Ένας Έλληνας πέρασε στην τελική φάση του διαγωνισμού Wild Card

Δύο ελληνικές εταιρείες ανάμεσα στους 15 νικητές του διαγωνισμού #Headstart του EIT Health για το 2019


Ανοικτά προγράμματα

Urbanisation and Health MOOC: Promoting Sustainable Solutions - διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέμα την αστικοποίηση και τον αντίκτυπό της στην υγεία των πολιτών  🕛 Σε εξέλιξη

InnoStars Awards Accelerator - για προϊόν που δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί στην αγορά 🕛 Υποβολή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Mentoring & Coaching Network (σε εξέλιξη)

Investor Network (σε εξέλιξη)

Crowdfunding (σε εξέλιξη) 

Gold Track αναμένεται ανακοίνωση για τον 2ο κύκλο

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΤ (κ. Γιώργο Μέγα: megas@ekt.gr).