Είσοδος

Συντελεστές

O δικτυακός τόπος "innovationEKT - Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα" βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης,
με τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, και ειδικότερα το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Drupal.

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Βασίλης Ντουμάνης

Aνάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος: Ανδρέας Καλαϊτζής, Μάριος Βλάχος

- See more at: http://library.ekt.gr/el/credits#sthash.XyBAkBx5.dpuf
 

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Βασίλης Ντουμάνης

Aνάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος: Ανδρέας Καλαϊτζής, Μάριος Βλάχος

- See more at: http://library.ekt.gr/el/credits#sthash.XyBAkBx5.dpuf

 

Για την ανάπτυξη του συνεργάζονται οι κάτωθι:

Οργάνωση & Επιμέλεια Περιεχομένου: Τμήμα Δημοσιότητας και Επικοινωνίας (Ελίνα Δημητριάδη, Μαργαρίτης Προέδρου), Τμήμα Καταγραφής, Μέτρησης και Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας (Γεωργία Τζένου, Ηρακλής Αγιοβλασίτης)

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Βασίλης Ντουμάνης

Aνάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος: Ανδρέας Καλαϊτζής, Μάριος Βλάχος

O δικτυακός τόπος innovationEKT υποστηρίζεται από τη Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού και τη Μονάδα Συστημάτων & Δικτύων του ΕΚΤ.