Είσοδος

EIT Health

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης. Το ΕΙΤ είναι αναπόσπαστο μέρος του Ορίζοντα 2020, του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Το EIT Health αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Είναι ένα μοναδικό ευρωπαϊκό δίκτυο κορυφαίων εταιρειών, πανεπιστημίων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, ινστιτούτων και μονάδων υγείας.

Yποστηρίζει επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και νέους εξερευνητές της ψηφιακής υγείας να εξελίξουν τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα που βελτιώνουν τη ζωή και την υγεία των πολιτών της Ευρώπης.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι o πόλος του EIT Health στην Ελλάδα. Το 2019 το ΕΚΤ υποστήριξε περισσότερες από 20 νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του EIT Health. Περισσότεροι από 60 σπουδαστές στον τομέα της Υγείας ενημερώθηκαν για προγράμματα του EIT Health και 12 από αυτούς επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν σε θερινά σχολεία και εκπαιδευτικά προγράμματα.


Ιστορίες επιτυχίας

Ελληνική εταιρεία διακρίθηκε σε πρόγραμμα του EIT Health για την ενίσχυση της καινοτομίας

Ένας Έλληνας πέρασε στην τελική φάση του διαγωνισμού Wild Card

Δύο ελληνικές εταιρείες ανάμεσα στους 15 νικητές του διαγωνισμού #Headstart του EIT Health για το 2019


Ανοικτά προγράμματα

Mentoring & Coaching Network (σε εξέλιξη)

Investor Network (σε εξέλιξη)

Crowdfunding (σε εξέλιξη) 

Gold Track αναμένεται ανακοίνωση για τον 2ο κύκλο

Παλαιότερα προγράμματα

Digital Sandbox μέχρι τις 30 Μάϊου 2020

Living Labs & Test Beds Network μέχρι και 30 Μαΐου ο β’ κύκλος

Bridgehead Europe 2ος κύκλος μέχρι τις 10 Μαΐου 2020

OpenAPI bootcamp @Oxford (Υποστήριξη για τη δημιουργία κατάλληλων λύσεων ψηφιακής υγείας), από 17 Μαρτίου μέχρι και 15 Ιουνίου 2020

EIT MedTEch Bootcamp @Erlangen (ιατρικές τεχνολογίες), από 17 Μαρτίου μέχρι και 15 Ιουνίου 2020

EIT Health Validation Lab, από 17 Μαρτίου μέχρι και 15 Ιουνίου 2020

Startups Meet Pharma 2020- ανοικτό για υποβολή μέχρι τις 14 Απριλίου 2020 

Headstart - ανοικτό για υποβολή μέχρι τις 14 Απριλίου 2020


Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΤ (κ. Γιώργο Μέγα: megas@ekt.gr).